Choď na obsah Choď na menu
 


Zjednodušený postup procesov prebiehajúcich v lisovni

Mostový žeriav uloží zvitok plechu k odvíjaciemu zariadeniu na strihacej linke. Zvitok sa odbalí a cez podávače sa posúva do čistiaceho zariadenia, kde sa povrch oceľového materiálu očistí. Ošetrený plech sa vo vyrovnávacom zariadení rovná a nasleduje samotné strihanie na požadované rozmery. Nastrihané tabule plechu sú uložené v zásobníku a prepravená k lisovacej linke na ďalšie spracovanie. Prevádzku lisovne tvoria rôzne typy tvárniacich lisov a zariadení. Využívajú sa najme dve lisovacie technológie – transferové lisy na výrobu malých dielcov a veľkopriestorové lisy s prísavkovými manipulátormi, ktoré produkujú veľké povrchové a vnútorné dielce. Pri samotnom lisovaní je rozhodujúca prvá fáza, pri ktorej sa z rovného plechu tlakom vyformuje požadovaný tvar. Pri tejto operácií sa plech rozťahuje, je to najnáročnejšia fáza celého procesu. Pri ďalších operáciách sa už iba vyrážajú otvory, prípadne dodatočné ohýba výlisok. Každý vylisovaný dielec prechádza individuálnou kontrolou kvality cez opticky merací systém. Automatizovaný paletizačný systém ukladá výlisky do zásobníkov s využitím robotizovaných manipulátorov. Panely karosérie sú prepravené do medzioperačného skladu, z ktorého sú na základe požiadaviek výroby dodávané do karosárne.

zjed.postup.png