Choď na obsah Choď na menu
 


Technológie lisovania

Medzi najdôležitejšie technológie používané pri výrobe automobilov patria:

  • ťahanie

  • hydromechanické ťahanie

  • presné strihanie.

 

Technologický proces ťahania

Ťahanie je technologický proces, pri ktorom z rovinného polovýrobku - plechu, sa vyrobí na jednu alebo viac operácii duté teleso. Schéma ťahania valcových výťažkov je uvedená na obrázku. Princíp ťahania spočíva v tom, že plech vhodného rozmeru a tvaru (prístrih) – poz.4, je položený na hornú plochu ťažnice - poz.2, pridržiavačom - poz. 3, je na plech vyvíjaná pridržiavacia sila zabraňujúca zvlneniu plechu, ktorý je pohybom ťažníka - poz.1 v smere pôsobiacej ťažnej sily vťahovaný do otvoru ťažnice.

Schéma ťahania valcových výťažkov

Pri samotnom ťahaní je výsledok technologického procesu závislý nielen na vlastnostiach spracovaného materiálu, ale i na ťažnom nástroji (geometria, mikrogeometria povrchu činných častí), podmienkach pri ktorých ťahanie prebieha a napäťovo deformačných podmienkach procesu. Zo súčasných poznatkov o procese ťahania možno konštatovať, že medzi faktory, ktoré výraznejšie ovplyvňujú proces ťahania patria: trecie pomery, geometria ťažného nástroja (polomery zaoblenia ťažnej hrany ťažníka a ťažnice) , hrúbka steny výťažku, pridržiavací tlak, štruktúra materiálu a jeho chemické zloženie, exponent deformačného spevnenia, koeficient normálovej anizotropie a iné.

Faktory ovplyvňujúce proces ťahania

 

Rubriky

Strihanie

Príspevkov: 0

Hydromechanické ťahanie

Príspevkov: 0